over ons - Libertas Leiden
  • over ons

over ons

Libertas Leiden biedt al meer dan 50 jaar ondersteuning aan de inwoners van Leiden. We leveren zorg aan huis en bieden mensen een woonomgeving als ze niet meer thuis kunnen wonen. In onze Huizen van de Buurt bent u van harte welkom voor een kopje koffie of om deel te nemen aan een van onze activiteiten.

Missie:
Libertas Leiden draagt bij aan het vergroten of behouden van de kwaliteit van leven en aan de zelf- en samenredzaamheid van de inwoners van Leiden. Vertrouwd en dichtbij, sterk in de wijk.

Visie:
Onze klant staat centraal en ervaart maatwerk in ondersteuning, zorg en zinvolle dagbesteding. Onze klanten zijn zelf/samenredzaam en hebben regie over hun leven. Onze medewerkers hebben plezier en ervaren ruimte in hun werk. Onze mensen luisteren en leren van elkaar. Onze teams en professionals krijgen en nemen verantwoordelijkheid en leidinggevenden ondersteunen en coachen hierin.
Wij zijn omgevingsgericht en anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen.Wij zijn sterk in de wijk en lokaal verankerd.Wij zijn een gewaardeeerde samenwerkingspartner. Wij hebben voldoende deskundige medewerkers. Onze dienstverlening is effectief en efficiƫnt binnen de financiƫle kaders

Organisatie en kerngegevens
Aantal medewerkers: rond 675
Aantal vrijwilligers: rond 300

Libertas Leiden publiceert elk jaar een jaarrekening en bestuursverslag, deze staan onder aan deze pagina in pdf.

Bestuurder
Tanja Ineke

Raad van Toezicht:
Tonny van de Vondervoort
Ivo van der Klei
Martiene Branderhorst
Sam Schoch
Linda Sas
Abdelilah el Barzouhi