Ondernemingsraad - Libertas Leiden
  • Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

Volgens de Wet op de Ondernemingsraden is een ondernemer die een (of meerdere) onderneming(en) heeft met 50 of meer medewerkers verplicht een ondernemingsraad in te stellen.De bevoegdheden van de ondernemingsraad liggen voornamelijk bij personele aangelegenheden, waarover de OR instemmingsrecht heeft volgens artikel 27 van de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) en bij organisatie gerelateerde aangelegenheden, waarover de OR adviesrecht heeft volgens artikel 25 van de WOR.
De gesprekspartner van de OR is altijd de bestuurder. De relatie tussen de OR en bestuurder is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect, hetgeen resulteert in een transparante en prettige samenwerking.
De ondernemingsraad heeft een zittingstermijn van 3 jaar, waarna alle OR leden aftredend en al dan niet verkiesbaar zijn. De OR bestaat uit 13 leden en is op de volgende wijze verdeeld.

De Ondernemingsraad bestaat per 1 april 2018 uit de volgende leden:

Sjuul Paauw (voorzitter), sociaal werker wijk, Sector Ondersteuning en Participatie
Shosannah Vroomans (secretaris), geestelijk verzorger, Sector Wonen met Zorg
Marion van As, (penningmeester), zorgconsulent, Klantenservice
Rianne Wille (notulist), coördinator Vrijwilligers, Sector Wonen met Zorg
Claudia den Hollander, locatieverpleegkundige Rijn & Vliet (Robijnhof), Sector Wonen met Zorg
Inge Elseman, verpleegkundige, Sector Thuiszorg
Jaimy Hartevelt, sociaal werker, Sector Ondersteuning en Participatie
John Witteman, sociaal werker en projectmedewerker iDOE, Sector Ondersteuning en Participatie
Joke Stil, diëtist, Sector Wonen met Zorg
Petra Ruis, coördinator Hotelservices, Sector Wonen met Zorg
Carina Bösker, teammanager Zorg, Sector Thuiszorg
Sydney Boot, verpleegkundige, Sector Thuiszorg
Vacature

In zijn reglement heeft de OR vastgesteld dat medewerkers die minimaal 6 maanden in dienst zijn, zich verkiesbaar mogen stellen als lid van de OR. Medewerkers die minimaal 3 maanden in dienst zijn, hebben het recht om tijdens de verkiezingen hun stem uit te brengen op een kandidaat OR lid van de locatie waar hij of zij werkzaam is.