Cliëntenraad - Libertas Leiden
  • Cliëntenraad

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en zet zich in voor de kwaliteit van zorg voor cliënten. De cliëntenraad is bereikbaar via e-mailadres: clientenraad@libertasleiden.nl.De cliëntenraad van Libertas Leiden bestaat uit:
- Ben Noorlander, voorzitter
- Addy Camper
- Marian Hoeber
- Janny Tuinman
- Wien Pijnenburg.

Allen hebben ervaring in zorg en welzijn vanuit verschillende invalshoeken. De Cliëntenraad heeft een belangrijke wettelijke taak. De Cliëntenraad adviseert onder andere over het strategisch- en organisatieplan, het cliënttevredenheidsonderzoek en de begroting.

De kennismaking met alle locaties van Libertas Leiden heeft de Cliëntenraad een goede indruk gegeven over hoe onze cliënten op de verschillende locaties wonen en hoe een Huis van de Buurt het kloppend hart van een buurt kan zijn.