Gevraagd

Huis van de Buurt Op Eigen Wieken

Gastvrijheidmedewerkers
Ontmoeting en gezelligheid
Bewoners die willen helpen in het Buurtkantoor
(formulieren invullen, brieven lezen...)
Mensen die klusjes willen doen
(klussendienst, BUUV, Uitleen gereedschap)
Bewoners die willen helpen in de...
Ruilwinkel (Spullen ruilen)
Bewoners met PC kennis
PC Hulp (reparaties, tips)
Creatieve bewoners die willen helpen bij de...
Crea activiteiten

Wilt u meedoen of helpen?
loop even binnen of bel: 071-5212893 of 06-54742248