Ruilwinkel

Huis van de Buurt Op Eigen Wieken

Maandag t/m vrijdag van 10.00 - 12.00 uur.

Ruilwinkel is een klein winkeltje in het Buurtcentrum dat wordt beheerd door buurtbewoners.

Bewoners brengen hun spullen die zij niet meer nodig hebben naar de ruilwinkel om te ruilen of te doneren.
Zij kunnen ook spullen komen halen tegen een vrijwillige donatie.

Gevraagd:
Bewoners die willen helpen en spullen
(schoon en in goede staat)

Meer info: 071-5212893 of 06-54742248