Casemanagement dementie - Libertas Leiden
  • Casemanagement dementie

Casemanagement dementie

Dementie is een ingrijpende ziekte. Mensen met een vermoeden van dementie of mensen waar de diagnose dementie is gesteld kunnen een vaste begeleider toegewezen krijgen.

Een casemanager dementie  informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert, regelt zorg en helpt keuzes maken. Zo helpt de casemanger dementie u en uw naasten om te gaan met de gevolgen van dementie in het dagelijks leven zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Daarnaast speelt zij een belangrijke rol bij het inventariseren van de zorgvraag, signaleren van mogelijke problemen en biedt zij ondersteuning bij het voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen van het ziektebeeld. Zij doet dit in nauwe afstemming met u, uw huisarts en andere hulpverleners.

Voor al uw vragen kunt u terecht bij Marijke Verbiest en Annemieke van der Starre. De casemanagers dementie zijn goed op de hoogte van alle wet- en regelgeving op het gebied van zorg.

Kosten
Iedereen met de diagnose dementie heeft recht op ondersteuning van een casemanager dementie. De kosten worden vergoed door de basisverzekering. In sommige situaties wordt de casemanager vergoed uit de Wet langdure zorg (Wlz) en bent u een eigen bijdrage verschuldigd.

Aanmelden
Als u gebruik wilt maken van het casemanagement dementie kan uw huisarts of de instelling waar de diagnose dementie is gesteld u aanmelden. U kunt ook zelf de zorgorganisatie benaderen voor het aanvragen van een casemanager.

Voor meer informatie over zorg bij dementie kunt u bellen met de Klantenservice telefoonnummer 071 5 168 168 of stuur een e-mail naar klantenservice@libertasleiden.nl