Vergoeding respijtzorg - Libertas Leiden
  • Vergoeding respijtzorg

Vergoeding respijtzorg

Soms is respijtzorg kosteloos, bijvoorbeeld omdat het vrijwilligerswerk is. Als er wel kosten aan verbonden zijn, is het mogelijk dat de mantelzorger die vergoed krijgt. Het is afhankelijk van uw situatie waar u terecht kunt. 

Vergoeding vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. U kunt hiervoor contact opnemen met het Sociaal Wijkteam. Klik op de download onderaan voor de brochure van de SWT Leiden.

Als de zorgvrager zorg ontvangt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) via een Persoonsgebonden budget (PGB), kan vanuit het PGB logeeropvang worden ingekocht mits het zorgkantoor hiermee akkoord gaat.

Ook vergoeden sommige zorgverzekeraars respijtzorg binnen de aanvullende verzekering. Meer informatie over vergoedingen kunt u vinden op de website van Mezzo, de landelijke vereniging van mantelzorgers.