Leidse Vereniging van Mantelzorgers - Libertas Leiden
  • Leidse Vereniging van Mantelzorgers

Leidse Vereniging van Mantelzorgers

De Leidse Vereniging van Mantelzorgers (LvVM) is in 1997 opgericht om de belangen van mantelzorgers in Leiden te behartigen.

De LvVM is betrokken bij de organisatie van ontspanningsactiviteiten, informatie-, discussie- en voorlichtingsbijeenkomsten en de Dag van de Mantelzorg. Daarnaast onderhoudt de LvVM contacten met organisaties die mantelzorgers ondersteunen, beleidsmedewerkers van de gemeente Leiden en neemt zij deel aan de WMO-adviesraad. 

Op de website van de LvVM treft u meer informatie aan over de activiteiten, het lidmaatschap en de nieuwsbrieven van de LvVM.