Respijtzorg - Libertas Leiden
  • Respijtzorg

Respijtzorg

Vervangende mantelzorg maakt het voor mantelzorgers mogelijk om hun mantelzorgtaken tijdelijk over te dragen aan een ander. Vervangende mantelzorg wordt ook wel respijtzorg genoemd.

Het verlenen van mantelzorg kan veel vragen van een mantelzorger. Het is daarom belangrijk dat hij of zij even de mantelzorg over kan dragen om bij te komen. Respijtzorg voorziet hierin en is daarmee een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen. Respijtzorg kan verleend worden door een beroepskracht of een vrijwilliger en thuis of buitenshuis plaatsvinden. Daarnaast kan Respijtzorg incidenteel worden ingezet, zoals tijdens vakantie, maar ook vaker, bijvoorbeeld enkele weekenden per maand. 

 In de illustratie staat weergegeven welke mogelijkheden voor vervangende mantelzorg er zijn. Libertas Leiden biedt logeeropvang, ook wel kortdurend verblijf en dagbesteding in Het Trefcentrum. Wilt u weten waar in (de omgeving van) Leiden de overige vormen van respijtzorg worden aangeboden, gaat u dan naar de respijtwijzer. Wilt u meer informatie over kortdurende verblijf bij Libertas Leiden, ons trefcentrum of thuiszorg, bel dan de klantenservice 071 5168168 of mail klantenservice@libertasleiden.nl

Libertas Leiden levert respijtzorg uit de Wmo, Wlz en Zvw. Voor vragen over respijtzorg vanuit de Jeugdwet. kunt u terecht bij het expertisecentrum informele zorg EVA (www.wijzijneva.nl ).