• Alzheimer Café Leiden e.o.

Alzheimer Café Leiden e.o.

Het Alzheimer Café is de plek om informatie te krijgen en ervaringen uit te wisselen over dementie. Het Café is vrij toegankelijk voor mensen met dementie, partners, familie, zorgverleners en andere belangstellenden.
Het Alzheimer Café is geopend iedere 2e donderdagavond van de maand vanaf september tot en met juni.

Aanvangstijd van het Alzheimer Café is om 19.30 uur. De zaal is open om 19.00 uur. De locatie is: SBO De Vlieger, Boerhaavelaan 298, 2334 EZ in Leiden.

12 oktober geeft Renée Haas-Visser, specialist ouderengeneeskunde, uitleg over de vormen van dementie en welke symptomen erbij voorkomen.

Programma 2017/2018

12 oktober Wat is dementie?
Dementie is een verzamelnaam voor veschillende ziekteverschijnselen, die voorkomen bij verschillende aandoeningen. Hoe wordt de diagnose gesteld en welke oorzaken komen zoal voor? Hoe heeft een bepaald ziektebeeld effect op de beperkingen die optreden?

In het Alzheimer Café geeft specialist Ouderengeneeskunde Renée Haas-Visser uitleg over de vormen van dementie en welke symptomen erbij voorkomen. Hoe wordt de diagnose gesteld en welke oorzaken komen zoal voor. Hoe heeft een bepaald ziektebeeld effect op de beperkingen die optreden?

9 november Dementie, hoe nu verder?
De diagnose is gesteld en wat dan? Aan wie ga je het vertellen en hoe pak je dat aan? Vertel je het (en hoe) aan kleinkinderen? Wie kan je daarbij helpen en welke rol kan de huisarts daarbij spelen?

14 december De kracht van muziek
Vraag iemand naar zijn favoriete muziek en je krijgt vast antwoord. We hebben allemaal onze favorieten om blij van te worden, bij te dromen of ons verdriet te laten gaan. Ook mensen met dementie. Als je samen zoekt naar wat de favorieten zijn, vind je een ingang om gevoelens op te roepen of juist iemand daarvan af te leiden.

11 januari Wat kan het wijkteam voor u betekenen?
De overheid promoot het zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het wijkteam kan daarbij helpen. Samen gaat u in gesprek over eigen kracht, over hulp van vrijwilligers of voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.

8 februari Praktische zaken
Een klusje doen. Het gaat soms ondoordacht. Als dat niet meer lukt of als een activiteit te complex wordt, kan iemand met dementie met een kleine aanpassing het misschien toch zelf. Over het behoud van zelf doen gaat deze avond.

9 maart Financiën en rechtsbescherming
Dementie en financiën kunnen soms een lastige combi zijn. Daarbij kunnen allerlei zaken vragen oproepen. Wat kan je regelen en bij wie moet je dan zijn?

12 april Keuzes in de laatste levensfase
Als de dementie versterkt en iemand wordt ernstig ziek, is dat ingewikkeld voor familie, zorgverleners en andere dierbaren. Om iemand zo comfortabel mogelijk te laten zijn, wordt warme zorg en palliatieve zorg ingezet. Soms worden keuzes gemaakt die leiden tot het einde van het leven. Hoe gaat dat in zijn werk?
  
17 mei Zorg en begeleiding buitenshuis 
Als de zorg thuis zwaarder wordt, kan een beroep gedaan worden op zorg buitenshuis. Vanavond spreken we over dagbesteding, over kleinschalig wonen en over wonen met zorg in een verpleeghuis. 

14 juni Een feestelijk avondje in het Alzheimer Café
Voordat we aan de zomerstop beginnen sluiten we het seizoen af met een feestelijk tintje.