Naailes

Met behulp van een aantal vrijwilligers worden mooie kledingstukken gemaakt.

Huis van de Buurt Vogelvlucht
Vrijdag van 1 september t/m 29 juni 2018
De tijd is van 9.00 - 11.30 uur.
De kosten zijn € 1,00 per keer.