Schilder atelier - Libertas Leiden

Schilder atelier

U kunt het atelier  vrij bezoeken. U werkt zelfstandig en neemt eigen materialen mee.
Desgewenst geeft Mariet advies.
Docent is Mariet Hylkema

Huis van de Buurt Stevenshof
Iedere vrijdag van 11.30 - 13.00 uur
De kosten zijn € 10,00 per keer