Zelfregiecentrum Leiden - Libertas Leiden

Zelfregiecentrum Leiden

Een plek waar niks moet, maar waar je dingen doet waar je blij van wordt waar je geen etiket of indicatie nodig hebt. Voor informatie: e-mail zelfregiecentrumleiden@gmail.com of www.zelfregiecentrumleiden.wordpress.com

Huis van de Buurt Matilo
Iedere dag van
maandag t/m zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.
Er zijn geen kosten aan verbonden.