• Opleiden en stage

Opleiden en stage

Libertas Leiden is een erkend leerbedrijf. Wij bieden zowel stageplekken in het kader van de beroepsopleidende leerweg (BOL) als werkplekken in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg aan (BBL). Door het aanbieden van stage- en leerplekken levert Libertas Leiden een bijdrage aan het opleiden en ontwikkelen van de medewerkers. Goed opgeleid personeel betekent professionele beroepskrachten.