Sjoelclub de Vogelvlucht - Libertas Leiden

Sjoelclub de Vogelvlucht

Een gezellige avond waar dit `oer-Hollands spel` in ontspannen sfeer wordt gespeeld. U bent van harte welkom, loop gerust eens binnen om vrij te sjoelen. Deze club is aangesloten bij de Algemene Nederlandse Sjoelbond. Binnen de bond worden regionale en nationale wedstrijden gehouden
(geen verplichting).

Huis van de Buurt Vogelvlucht
Iedere vrijdag van 19.00 - 22.00 uur.
De kosten zijn € 44,00 per jaar.