Tam Tam koor - Libertas Leiden

Tam Tam koor

Dit  is een multicultureel vrouwenkoor. Het repertoire bestaat uit bekende en onbekende liedjes uit velerlei culturen. Er worden ook Nederlandse meezingers en songs uit bekende musicals gezongen.
Voor informatie: Magda Hofkes, T. 071 – 52 18 904
 
Huis van de Buurt Op Eigen Wieken
Iedere dinsdag van 19.30 - 21.00 uur
De kosten zijn € 50,00 per jaar.