Buurtbemiddeling - Libertas Leiden
  • Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling


Heeft u een probleem met uw buren? Is er sprake van overlast of irritatie die geleid heeft tot een conflict? In veel gevallen maken opgelopen emoties het moeilijk om het gesprek aan te gaan met de buren. Buurtbemiddeling brengt buurtgenoten weer met elkaar in gesprek.

Hoe werkt Buurtbemiddeling? Bekijk het bovenstaande filmpje.

Voor meer informatie over buurtbemiddeling kunt u terecht bij Anja Greve: 06-52637119 of maak gebruik van onderstaand aanmeldformulier en informatiefolder.

Voor wie is buurtbemiddeling?
Buurtbemiddeling is er voor iedereen die een oplosing zoekt voor problemen met zijn buren.

Welke problemen kunt u bijvoorbeeld voorleggen?
·        Geluidsoverlast
·        Rommel in het trappenhuis
·        Overlast van huisdieren
·        Onenigheid over een schutting
·        Pesterijen
·        Vernieling
·        Parkeerproblematiek

Hoe werkt buurtbemiddeling?
U en uw buren worden uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek, door twee onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaars, is vertrouwelijk en vindt plaats op een neutrale locatie. In dit gesprek luisteren zij naar het verhaal van u en van uw buren. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig om tot een oplossing te komen waar u en de ander zich in kunnen vinden.

De methode werkt het beste in een zo vroeg mogelijk stadium van het conflict als de emoties nog niet al te hoog zijn opgelopen. De bemiddelaars besteden veel aandacht aan het herstel van het contact tussen de partijen. In de praktijk blijken de betrokkenen deze ruimte nodig te hebben voor de erkenning van het probleem, de uitwisseling van emoties en de zoektocht naar een oplossing. Buurtbemiddeling doet geen bindende uitspraken, zoals de rijdende rechter, maar helpt u om zelf een oplossing voor het meningsverschil te bedenken, samen met uw buren.

In de folder Buurtbemiddeling vindt u de overige informatie.