Zumba met gespreksgroep

Zumba is een fitnessprogramma dat is gebaseerd op Latijns-Amerikaanse dans. Speciaal voor vrouwen vindt onder begeleiding van erkend
docente Jopie Plug een uur zumba plaats.
Aansluitend is het de bedoeling dat men met elkaar in informele sfeer napraat, om het contact met elkaar te bevorderen, om eventueel gezamenlijk iets te ondernemen. Ook kunnen er thema’s worden besproken of kan iemand van de GGD informatie geven over bewegen en afvallen.

Huis van de Buurt De Kooi
Iedere vrijdag van 19.30 - 21.00 uur.
De kosten zijn € 1,50 per keer.