Sociografische buurtprofielen - Libertas Leiden
  • Sociografische buurtprofielen

Sociografische buurtprofielen

Halverwege 2013 heeft Libertas Leiden het initiatief genomen om een instrument te ontwikkelen waarmee op wijkniveau een goed onderbouwd en breed gedragen beeld geschetst wordt van wat er leeft in Leidse wijken: het sociografisch buurtprofiel.

In november 2013 hebben Radius, Kwadraad, REOS, GGZ Rivierduinen, GGD Hollands Midden, Politie Hollands Midden en Ons Doel zich tijdens een bestuurlijke bijeenkomst enthousiast uitgesproken over en gecommitteerd aan gezamenlijke ontwikkeling van deze profielen. Inmiddels zijn er meer partijen aangehaakt en zijn er negen profielen gerealiseerd: Leiden Zuid, het Morsdistrict deel 1 en deel 2, Slaaghwijk, Stevenshof, Leiden Noord, Meerburg / Roomburg,Tuinstad-Staalwijk, Professoren- en Burgemeesterswijk en Merenwijk.

Voor meer informatie over de profielen verwijzen wij graag naar het essay dat hierover is verschenen in Skipr, zie onderstaande download. 

Neem gerust contact op met Sjuul Paauw, inhoudelijk coördinator voor de sociografische buurtprofielen, via: s.paauw@libertasleiden.nl of 06 51859961 als er vragen zijn over het project of de profielen. De buurtprofielen zijn via onderstaande links te downloaden.