• Jong Wijktalent

Jong Wijktalent

Zakgeld verdienen met een bijbaantje helpt jongeren en helpt de samenleving. Jongeren van 12 tot 18 jaar leren in de zakgeldbaan middels coaching allerlei vaardigheden zoals samenwerken, het accepteren van gezag en het  voeren van een gesprek. Het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van de jongere wordt er door  vergroot.  Meedoen is vooral belangrijk voor jongeren die in een maatschappelijk kwetsbare positie verkeren. Ze zijn hierdoor beter voorbereid op de arbeidsmarkt en meer betrokken bij hun directe leefomgeving. Ze leren hun omgeving kennen en ze leren zich bewegen in die omgeving

Voor meer informatie
Carola Peeters, telefoon 06-46088687 
E-mail: c.peeters@libertasleiden.nl
Het Gebouw
Arubapad 2
2315 VA  Leiden


Het is niet altijd eenvoudig om een baantje te vinden. Vooral niet als je eigenlijk nog te jong bent om dat zelfstandig te doen. 2work4 biedt je de kans om in een groep werkzaamheden te verrichten en om er tegelijkertijd van te leren. Onder begeleiding ben je actief. Over het werken praat je nog na en de begeleiding ondersteunt je om het werk goed te kunnen doen, samen met de anderen. 2work4 is leuk en nuttig.

Jongeren doen ervaring op in alle aspecten  van het werk. Coaching helpt ze daarbij, gegeven door medewerkers en stagiaires met een sociaal-pedagogische achtergrond. Het Zakgeldbureau heeft, naast een positief effect op sociale binding en participatie, ook een preventieve werking.
Door in een vroeg stadium contact  te leggen met (kwetsbare) jongeren en hen begeleiding en coaching  te bieden, wordt de kans kleiner dat zij later een beroep moeten doen op ondersteuning en zorg.