Huishoudelijke zorg - Libertas Leiden
  • Huishoudelijke zorg

Huishoudelijke zorg

Libertas Leiden zorgt dat u langer met plezier thuis kunt wonen. Wilt u hulp bij (huishoudelijke) verzorging, begeleiding naar het ziekenhuis of hulp bij klusjes in en om het huis?


Libertas Leiden biedt al jaren particuliere en PGB-zorgverlening. Daarnaast bieden wij sinds kort ook ondersteuning bij klusjes of activiteiten. Heeft u geen indicatie of vindt u deze niet toereikend, dan kunt u zelf ook (huishoudelijke) verzorging en verpleging, inkopen op particuliere basis. Wilt u gezellig samen met anderen een activiteit doen, onder professionele begeleiding, dan kunnen wij dit bieden met onze dagarrangementen. Heeft u hier vragen over? U kunt contact opnemen met J. Knol, coördinator PGB en Particuliere diensten, bereikbaar via 06 12374709 en j.knol@libertasleiden.nl