• Matilo

Matilo

Op de grens van de wijken Roomburg en Meerburg vindt u het Huis van de Buurt Matilo. U kunt binnenlopen voor een kopje koffie of thee en de krant ligt voor u klaar. Naast bestaande activiteiten, biedt Matilo ruimte aan initiatieven van wijkbewoners. Onder de knop 'lees meer' vindt u meer informatie over de mogelijkheden, activiteiten en cursussen.

Huis van de Buurt Matilo
Zaanstraat 126
2314 XH  Leiden
071-5412515
E-mail: Matilo@libertasleiden.nl
Beheerder:
Tineke Tegelaar
Openingstijden: ma. t/m do. 09.00-17.00 uur en bij geagendeerde activiteiten.

Het nieuwe activiteitenprogramma is verkrijgbaar bij het Huis van de Buurt en inzichtelijk via onderstaande pdf link.

Elke zaterdagmiddag is het 'zelfrgiecentrum Leiden' geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Een plek waar u dingen kunt doen die u leuk vindt en waar u geen indicatie voor nodig heeft. 

Rommelmarkten vinden plaats op 25 september - 2016, 29 januari en 30 april 2017. Kosten per tafel € 4,50. Tijd: 10.00 - 15.00 uur.

Elke 2de zaterdag van de maand, vanaf 10 september vindt de swingavond 'Lost in Music' plaats van 19.00 - 23.30 uur. Entree € 4,50

In de hal van het Huis van de Buurt staat een professionele biljarttafel. U kunt hier elke dag gebruik van maken. Op dinsdag- en woensdagavond is er een groep biljarters waar u zich bij kunt aansluiten. Kosten per keer € 1,= 

Huiswerkbegeleiding is ontstaan vanuit een passie voor goed onderwijs. Inmiddels zijn er veel leerlingen die met succes studiehulp hebben ontvangen. Elke donderdag van 16.00 - 18.00 uur gedurende het schooljaar. Meer informatie op www.vip-begeleiding.nl 

Klaverjassen kan elke vrijdag van 09.45 - 11.45 uur onder leiding van Corrie van Deursen. Kosten deelname € 1,=

Stichting Sportenderwijs stimuleert en begeleidt mensen in de wijk vanuit de combinatie sport, gezondheidsvoorlichting en talentwontwikkeling. Elke vrijdag van 10.00 - 11.30 uur in de periode van 2 september 2016 tot 30 juni 2017. Meer informatie; Liza Soffner 06-11228867 of per mail: info@sportenderwijs.nl

DSpelenkar is een kar vol met speelgoed dat gratis in bruikleen wordt gegeven. Met dit speelgoed kun je, als je tussen de 4 en 12 jaar oud bent, in je eigen buurt fijn en veilig spelen.