Kwaliteitsverslag 2017 Libertas Leiden

Onderstaand treft u het eerste kwaliteitsverslag van de sector Wonen met Zorg. Hierin beschrijven we hoe we met elkaar de ondersteuning van onze bewoners vormgeven en welke ontwikkeling we hebben doorgemaakt in 2017.

In het afgelopen jaar hebben we een aantal mijlpalen gerealiseerd waar we trots op zijn. Zo werken we sinds vorig jaar volledig digitaal en is het elektronisch cliëntendossier gemeengoed geworden. Dat helpt om de wensen en voorkeuren van onze bewoners altijd paraat te hebben én vergemakkelijkt de communicatie tussen de samenwerkende zorgverleners. Verder was in 2017 het zwaartepunt van het project Zinvolle dagen. In onze visie leidt een zinvolle invulling van de dag tot een hogere kwaliteit van leven. Medewerkers zijn nu getraind om in te spelen op wat bewoners nog wel kunnen en bij de zorg en ondersteuning aan te sluiten bij hun belevingswereld. Natuurlijk is er in 2017 nog een heleboel meer gebeurd. Op deze pagina vertellen collega’s hoe zij het jaar ervaren hebben.

We blijven graag in gesprek over de wijze waarop we onze zorg en ondersteuning vormgeven, want zorg is nooit ‘af’. Als u naar aanleiding van het kwaliteitsverslag een suggestie heeft of op een andere manier wilt bijdragen dan horen we dat graag!

Kwaliteitsverslag 2017