Kleinschalig wonen in Robijnhof

De laatste fase van de herontwikkeling van Robijnhof is de realisatie van het zorgcentrum en vijftien eengezinshuizen. Naar verwachting is de oplevering in oktober dit jaar en betrekken onze bewoners het toekomstbestendige en sfeervolle verpleeghuis in januari 2024. De nieuwe Robijnhof is speciaal voor mensen met dementie gebouwd en bestaat uit vijf kleinschalige woonvormen geschikt voor 40 bewoners.

Het voormalige verzorgingshuis aan het einde van de Diamantlaan was sterk verouderd en voldeed niet meer aan de zorgvraag. De komende jaren neemt het aantal ouderen met dementie in onze regio sterk toe. Libertas Leiden speelt hierop in door extra plaatsen voor mensen met dementie te realiseren in de vorm van kleinschalig wonen. Dit hebben wij nu al in onze locaties Lorentzhof, Het Gebouw en in Rijn en Vliet. De psychogeriatrische bewoners van Rijn en Vliet zullen straks verhuizen naar de Robijnhof, aangevuld met 20 mensen van onze wachtlijst.

Kleinschalig wonen met belevingsgerichte zorg
In de Robijnhof zijn in totaal vijf kleinschalige woningen, elk met een huiskamer en daaromheen acht appartementen. Daarnaast beschikt de locatie over een voor de bewoners vrij toegankelijke binnentuin. Samen met het verzorgend personeel vormt elke woongroep zo een eigen huishouden. De bewoners worden zoveel mogelijk betrokken bij het dagelijkse huishouden door bijvoorbeeld te helpen bij het koken, de was op te vouwen en samen te eten.

Persoonlijke aandacht, vrijheid en eigen regie voor bewoners staan voorop bij Libertas Leiden. Bewoners bepalen zelf hoe zij leven, met wie zij omgaan en wat ze doen. De zorg beweegt met hen mee, in plaats van andersom.

Verhuizing en opening
Na de bouwkundige oplevering in oktober gaat Libertas Leiden twee maanden aan de slag om het gebouw naar wens in te richten. Naar verwachting nemen de bewoners de tweede week van januari 2024 hun intrek in het gebouw. De officiële feestelijke opening vindt later in 2024 plaats, waarbij ook de buurt van harte welkom is.

Wanneer u vragen heeft over onze wachtlijst voor de Robijnhof, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice. klantenservice@libertasleiden.nl