Jaaroverzicht 2020

2020 was een veelbewogen jaar. Twee onderwerpen in het bijzonder drukten hun stempel op onze organisatie: het coronavirus en de aanbesteding in het sociale domein. Onze medewerkers hebben deze uitdagingen met veerkracht het hoofd geboden. Ook de cliëntenraad en de ondernemingsraad speelden flexibel op de actualiteit in en dachten actief mee over vraagstukken.

De coronacrisis

Het coronavirus zette het leven van onze bewoners, onze cliënten thuiszorg en onze medewerkers op zijn kop. Onze woonzorglocaties waren lange tijd volledig gesloten. In de zomer mochten onze bewoners weer (beperkt) bezoek ontvangen, maar in het najaar werd de bezoekregeling opnieuw afgebouwd. Bezoek bleef toen wél mogelijk. Ook in de thuiszorg zagen we een golfbeweging: de vraag naar zorg nam af, trok weer aan en nam weer fors af. Angst voor besmetting was een belangrijke oorzaak, maar ook het simpele feit dat ziekenhuizen minder ‘gewone’ zorg leverden. En wij dus minder vervolgzorg.

Ondertussen zetten onze medewerkers alles op alles om onze bewoners en cliënten thuiszorg goede zorg te geven. Oók als collega’s besmet raakten of in quarantaine moesten. En dat lukte. Maar de angst voor besmetting van bewoners of cliënten of om zelf besmet te raken was voortdurend aanwezig. Door quarantaine en besmetting nam het verzuim flink toe. Medewerkers die COVID-19 kregen, waren soms langdurig beperkt inzetbaar. Gelukkig brachten de vaccins begin 2021 verlichting. Dankzij het beleid van onze Infectie Preventie Commissie en de inzet van onze medewerkers bleef het aantal besmettingen bij bewoners relatief laag.

Door de coronacrisis konden we de eerste editie van onze Kennisweek voor medewerkers niet live organiseren. Daarom deden we het online. Met workshops en webinars over zorgleefplannen, deskundigheidsbevordering en veranderde wetgeving.

Sterke Sociale Basis

In 2019 schreef de gemeente Leiden een aanbesteding uit voor het sociale domein: Sterke Sociale Basis. De aanbesteding kwam in de plaats van bestaande subsidierelaties. Samen met partners uit de stad schreven we een mooi plan voor alle onderdelen. Helaas wonnen we alleen het onderdeel ‘Basiskracht’. Onder de naam BuZz lanceerden we op 1 juli een zelfstandige organisatie die Basiskracht in de stad vormgeeft. De onderdelen ‘Samen Meedoen’ en ‘Opgroeien’ gingen naar andere partijen. Al onze andere welzijnsactiviteiten stopten dus op 1 juli 2020. Het verlies van een groot deel van onze werkzaamheden ging gepaard met een flinke reorganisatie. Bijna al onze medewerkers vonden werk bij de nieuwe partijen of konden elders aan de slag. Met onze collega’s in de sociale wijkteams blijven we actief op het snijvlak van het sociaal domein en de zorg.

Ondersteunende diensten

De coronacrisis en de reorganisatie in het sociaal domein bepaalden ook de agenda van onze ondersteunende diensten. Onze HR-medewerkers,
de afdeling marketing en communicatie en het bestuurssecretariaat waren er druk mee. Ook van de afdelingen facilitair en ICT werd flexibiliteit gevraagd. De overgang naar Office 365 liep vertraging op. Door voorrang te geven aan het onderdeel Teams van Office konden we wél veilig en gemakkelijk online vergaderen. Inmiddels is de overstap zo goed als afgerond. De afdeling financiën zorgde ondertussen dat de bedrijfsvoering gestroomlijnd verderging en dat we passend gebruikmaakten van de coronasteunmaatregelen.

Samenwerking in de regio

We geloven in samenwerking en boekten in 2020 mooie resultaten op dat punt. Een greep uit de initiatieven:

  • We intensiveerden de al bestaande samenwerking binnen Avant, het netwerk van tien verpleeg- en thuiszorgorganisaties in de regio Zuid-Holland Noord. Dat resulteerde bijvoorbeeld in de gezamenlijke COVID-opvang Groenhoven. Op deze tijdelijke locatie verzorgden medewerkers van de tien organisaties cliënten die na een verblijf in het ziekenhuis nog niet naar huis konden om te herstellen.
  • Met ouderenzorgorganisaties ActiVite, DSV en Topaz voerden we het project ‘Samen innoveren en slim organiseren in het verpleeghuis’ uit. Samen onderzochten we de meerwaarde van vier technologische zorginnovaties.
  • Met Marente, WIJdezorg, DSV en ActiVite bereidden we ReBOZ voor, de Regionale Beschikbaarheid Onplanbare Zorg. ReBOZ startte in januari 2021, met een team van verpleegkundigen van alle vijf organisaties voor acute nachtzorg. Ook andere thuiszorgorganisaties in de regio Zuid-Holland-Noord maken gebruik van ReBOZ.

Nieuwe wetgeving

Op 1 januari 2020 ging de Wet zorg en dwang (Wzd) in. Deze wet regelt onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening. We maakten een vertaling van de wet naar de praktijk. Ook voerden we de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) in. Deze wet ging op 1 juli 2020 in en versterkt de medezeggenschap van cliënten en bewoners.

We pasten ons elektronisch cliëntendossier aan de Wzd aan. Ook implementeerden we het model van positieve gezondheid in de zorgleefplannen. Onze thuiszorgmedewerkers verbeterden het aftekenen van de medicatietoediening. Onze woonzorgmedewerkers werkten hard aan het up-to-date maken van de zorgleefplannen.

Toekomst met vertrouwen tegemoet

Libertas Leiden is een gezonde verpleeg- en thuiszorgorganisatie. We zijn en blijven generalist en richten ons op ouderen met psychogeriatrische en lichamelijke klachten. We zijn goed in specialistische dementiezorg, wondzorg en palliatieve zorg. En voor zorg die we zelf niet kunnen bieden, zoeken we een oplossing in ons regionale netwerk. We zetten in op groei van het aantal cliënten thuiszorg. Om mensen te ondersteunen bij het langer thuis wonen, ontwikkelen we aanvullende diensten. Zorg op afstand is hiervan een vanzelfsprekend onderdeel.

Het was een veelbewogen jaar voor Nederland, de regio Zuid-Holland Noord en Libertas Leiden. Ik kijk met trots terug op de prestaties van velen en met vertrouwen naar de toekomst.

Tanja Ineke – bestuurder

TAnja Ineke

..

..

Een greep uit alle hartverwarmende acties tijdens de lockdowns

Wij zijn alle familie, vrienden, bedrijven en alle andere nogmaals bedanken dat zij onze bewoners, cliënten en medewerkers een hart onder de riem staken in 2020. Hieronder een collage van alle zeer attente gebaren. En onze medewerkers deden met veel plezier mee aan de Jerusalema Challenge.

Hartverwarmende acties tijdens pandemie
Hartverwarmende attenties