Jaarverslag 2018

Thuiszorg

Ingrid Rhijnsburger en mevr. Martens

“Ik hecht aan mijn zelfstandigheid”

Voorzichtig maar met vaste hand helpt thuiszorgmedewerkster Ingrid Rhijnsburger mevrouw Martens (81 jaar) in haar steunkousen. “Ik heb sinds een paar jaar steunkousen nodig”, vertelt mevrouw Martens. “Ik kan ze niet meer alleen aantrekken en ben ontzettend blij dat er iemand bij mij langs komt om me daarbij te helpen. Want ik wil heel graag zelfstandig thuis blijven wonen, zolang als het kan.”

Mevrouw Martens krijgt al een jaar of tien thuishulp van Libertas Leiden. “Mijn dochter heeft dat geregeld toen mijn man Wim overleed”, zegt ze met weemoed in haar stem. “Ik heb ontzettend veel baat bij de hulp die ik krijg van Ingrid. En gezellig is het ook. Ze maakt een praatje met me en vraagt altijd of er nog iets anders is waarbij ze kan helpen.” Ingrid Rhijnsburger zelf vindt dat vanzelfsprekend. Ze werkt al bijna twaalf jaar bij Libertas Leiden in de thuiszorg. “Ik houd van m’n vak en vind het dus geen moeite om iets extra’s te doen als dat nodig is”, zegt ze. “Het is leuk om bij de mensen thuis te komen en nét datgene te kunnen doen waardoor ze zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het is ook heel veelzijdig werk. Nu doe ik steunkousen, maar bij de volgende cliënt help ik bij de medicijnen. Ik bezoek er soms wel vijftien op een dag!”

Locatie verpleegkundige

Lynn Brunsveld

“Kwaliteit van zorg verbeterd”

“Ik coach de teams op de werkvloer van Rijn en Vliet en ben de schakel tussen de werkvloer en de teammanager”, vertelt locatieverpleegkundige Lynn Brunsveld over haar werk. “Ik ondersteun de zorgteams bij het implementeren van nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast coach ik zowel het team als individuele medewerkers om te werken aan kwaliteitsverbeteringen van de bewonerszorg. In de praktijk betekent dit dat ik meeloop met verzorgenden en verpleegkundigen om hen te ondersteunen of te leren omgaan met de moeilijkheden die zij ervaren. Denk bijvoorbeeld aan een complexe zorgsituatie of familieleden die emotioneel reageren. Dan ben ik er om mijn collega bij te staan.”

Brunsveld kwam 2,5 jaar geleden over van de acute psychiatrie, waar het er altijd heel hectisch aan toeging. Inmiddels voelt ze zich als een vis in het water als locatieverpleegkundige in het woonzorgcentrum Rijn en Vliet. “Het werk dat ik doe is heel bevredigend, want je merkt dat de kwaliteit van de zorg er echt op vooruitgaat. En dat slaat ook weer terug op de collega’s die zo meer plezier in hun werk hebben.”

Hoe krijgen Brunsveld en de vier andere locatieverpleegkundigen bij Libertas Leiden dat voor elkaar? “Het is vooral een kwestie van vertrouwen geven. Mensen moeten verder leren elkaar aan te spreken op dingen die niet goed gaan of afspraken die niet worden nagekomen. Veranderen is altijd moeilijk, zeker voor medewerkers die al lang in dienst zijn. Maar als ze zien dat het werkt, dan krijg je iedereen uiteindelijk mee. Het werk op de werkvloer in de zorg is best zwaar, maar Libertas Leiden is een fijne werkgever, waar je goede doorgroeikansen krijgt”.

Projectleider Piëzo Methodiek

Christien Hoek

“Wij helpen mensen met een uitkering hun droom waar te maken”

De Piëzo Methodiek is een afkorting die staat voor ‘Participatie – Integratie – Emancipatie – Zoetermeer’. “De methodiek wordt al bijna vijftien jaar in die gemeente toegepast om kwetsbare mensen in een aantal stappen naar volwaardig werk te brengen”, vertelt Christien Hoek. Ze werd twee jaar geleden bij Libertas Leiden als projectleider Piëzo binnengehaald.

“We richten ons onder andere op mensen die geïsoleerd leven, geen netwerk hebben en in de bijstand zitten”, zegt Hoek. “Die proberen we eerst te betrekken door naar hun verhaal te luisteren. Als de goede sfeer er eenmaal is, laten we ze vervolgens voorzichtig deelnemen aan cursussen die bij ze passen. Denk aan taal-, computer- of naailes. Ook stimuleren we ze om via vrijwilligerswerk ervaring op te doen. De bedoeling is uiteindelijk dat ze via opleiding aan een vaste baan komen.”

In de afgelopen anderhalf jaar heeft Hoek de Piëzo Methodiek uitgerold in Huizen van de Buurt Morschwijck, Op Eigen Wieken, Vogelvlucht volgt in 2020. Er zijn sindsdien ongeveer 280 mensen begeleid, van wie er negen inmiddels ook echt een baan hebben gevonden. “Voor de mensen zelf is dat geweldig”, zegt de projectleider trots, “maar ook bespaart de gemeente op elke bijstandgerechtigde die werk vindt minimaal 24 duizend euro per jaar. Dus tel uit je winst.”

Voorzitter Raad van Toezicht

Tonny van de Vondervoort

De waardering van cliënten voor Libertas Leiden is ook in 2018 weer hoog, blijkt uit klanttevredenheidsonderzoek. Het doet de voorzitter van de Raad van Toezicht zichtbaar deugd. “Natuurlijk wil je altijd nog hogere cijfers krijgen, maar als je rond of boven de 8 zit doe je het heel goed”, vindt Van de Vondervoort.

Wat misschien nog verder kan verbeteren, is een luisterend oor bieden aan bepaalde cliënten die dat nodig hebben. “Mensen vertrouwen op ons vakmanschap, maar missen soms de tijd en de ruimte die er naast de strikte zorg voor ze is”, zegt Van de Vondervoort. “Gewoon een gesprek met een kopje koffie erbij over waar de cliënt mee zit. We werken hier hard aan, maar het is nu eenmaal lastig in deze tijd waarin je scherpe afwegingen moet maken tussen zorgkwaliteit en beschikbare middelen. Ook de krapte op de arbeidsmarkt en de administratielast spelen daarbij parten.”

“Gelukkig zie je dat de medewerkers van Libertas Leiden heel trots zijn op hun werk en het prettig vinden om voor ons te werken”, voegt ze eraan toe. “We doen daar als werkgever ook ons best voor, want goede zorg bieden begint bij plezier hebben in je werk. Aandacht voor elkaar en voor de cliënt, dat is waar het om gaat.”

Innovatie & e-health

Libertas Leiden is steeds op zoek naar vernieuwing. De maatschappelijke ontwikkelingen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen
dagen ons uit tot nieuwe manieren van werken. In 2018 hebben we een speciale ‘aanjager’ voor innovatie aangetrokken.

We hebben in de organisatie enkele nieuwe toepassingen geïntroduceerd op het gebied van kwaliteit en financiën die de administratie voor collega’s vergemakkelijken. Daarnaast werkten we mee aan de ontwikkeling van de ZorgApp Zuid-Holland Noord. Met deze app kunnen zorgprofessionals in de regio nog beter samenwerken.

Voorzitter Cliëntenraad

Ben Noorlander

“Belangrijke wettelijke adviestaken”

“Dat de positie van de medezeggenschap en de Cliëntenraad is versterkt”, zegt voorzitter Ben Noorlander, als hem wordt gevraagd naar de
belangrijkste ontwikkeling in 2018. Voorheen was er in elk afzonderlijke woonzorglocatie een eigen Cliëntenraad. Nu is er één centrale raad en zijn er op de verschillende locaties bewoners overleggen. Noorlander is ervan overtuigd dat de belangen van de cliënten en mantelzorgers zo het best worden behartigd. “We voeren het juiste gesprek op de juiste plek.”

“Als Cliëntenraad hebben wij belangrijke wettelijke adviestaken, onder meer met betrekking tot kwaliteitsbeleid, begroting en jaarrekening”, zegt Noorlander. “En het ziet ernaar uit dat met de nieuwe wetgeving die in de maak is, de bevoegdheden van de Cliëntenraad nog verder worden uitgebreid.”

Noorlander en de vier andere raadsleden doen er alles aan om het bestaan van de Cliëntenraad meer bekendheid te geven. “Want daar schort het nog wel eens aan: dat mensen weten dat wij er zijn en waarvoor wij er zijn”, merkt Noorlander op. “We laten bijvoorbeeld regelmatig van ons horen in de nieuwsbrieven.”

Hoe weet de Cliëntenraad wat er leeft onder zijn achterban? Noorlander: “Naast de officiële tevredenheidsonderzoeken, zijn we aanwezig bij de bewonersoverleggen en spiegelgesprekken. Daar kom je in direct contact met de cliënten, hun mantelzorgers en familieleden. Zo krijg je een goed beeld van wat er leeft. Ik heb het nu over de woonzorgcentra; in de thuiszorg is dat moeilijker. Maar ook daar zijn we mee bezig, onder meer door het inrichten van cliëntenpanels.”

Voorzitter VVAR

Semmie Beerenfenger

“Werken aan de kwaliteit van de zorg”

De VVAR, de Verzorgenden en Verpleegkundigen Advies Raad, wat is dat en wat doet die precies? “Veel collega’s weten dat misschien inderdaad nog niet”, zegt VVAR-voorzitter Semmie Beerenfenger, sinds enkele jaren bij Libertas Leiden werkzaam als wijkverpleegkundige. “Bijna elke zorginstelling in Nederland heeft zo’n adviesorgaan. Ons belangrijkste doel is de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren door bij beslissingen van het bestuur het oordeel van de werkvloer te betrekken.” Daartoe schrijft de VVAR adviezen en hebben Beerenfenger en andere VVAR-leden een paar keer per jaar overleg met de bestuurder.

Wat onderscheidt de VVAR nu van de Ondernemingsraad? “Er is soms sprake van enige overlap. De Ondernemingsraad heeft wettelijke advies- en instemmingsbevoegdheden en houdt zich vooral met organisatorische zaken bezig. De VVAR richt zich op de kwaliteit van het werk, dat onze zorgcollega’s doen.“ vertelt Beerenfenger.

“Laatst hebben we bijvoorbeeld een advies uitgebracht over een nieuw scholingsplan voor verzorgden en verpleegkundigen. Door onze kennis van de praktijk weten wij het best welke trainingen en opleidingen wij nodig hebben. Overigens hebben we enige tijd terug voor het eerst een overleg met de OR gehad. Dat was nuttig, we zullen dat vaker doen.”

Voorzitter Ondernemingsraad

Sjuul Paauw

Verbinder tussen zorg en welzijn

“Weet je waar ik trots op ben? Dat de OR nu een brede afspiegeling is van alle geledingen binnen Libertas Leiden. Dat is niet vanzelf gegaan en het heeft tijd gekost, want van oudsher zijn er grote verschillen in cultuur en werkprocessen tussen de zorg en het welzijnswerk.” Aan het woord is OR-voorzitter Sjuul Paauw, met haar rasechte Leidse tongval.

Paauws functie bij Libertas Leiden is Sociaal Werker Wijk. Sinds begin 2019 werkt ze aan een aantal speciale projecten. Een van die projecten is gericht op het verder verbeteren van de verbinding tussen de zorg en welzijnstak. “Daarom ben ik ook zo blij dat die band nu ook in de samenstelling van de OR tot uitdrukking komt”, zegt ze.

Een ander onderdeel van haar werk is het volgen van woningbouwprojecten in en om Leiden. “Mijn rol is dan vooral om te kijken wat grootschalige woningbouw voor omwonenden betekent en hoe wij daar als sociaal werk op kunnen inspelen”, legt ze uit.

In 2018 werd Paauw voor een nieuwe termijn van drie jaar tot voorzitter van de OR gekozen. Ze is blij met haar team. “We volgen de ontwikkelingen kritisch, maar altijd met positieve intenties. We letten er bijvoorbeeld scherp op dat alle geledingen binnen de organisatie aan bod komen. Bij de evaluatie van de ‘kanteling werktijden’ was dat bijvoorbeeld niet goed gebeurd. Dat hebben we toen laten rechtzetten.”