Informatie over het Coronavirus, update 18 maart

Wij houden alle ontwikkelingen rondom het coronavirus continu in de gaten. Onze infectiepreventiecommissie komt zeer regelmatig bij elkaar en wij volgen de adviezen van het RIVM op de voet. Alle medewerkers van Libertas Leiden zijn geïnformeerd over deze actuele richtlijnen en instructies. Voortschrijdend inzicht rondom de verspreiding van het Corona virus zet alles zo’n beetje stil. Indien de situatie verandert volgen er verdere maatregelen.

We willen onze bewoners, cliënten, bezoekers en medewerkers goed beschermen tegen verspreiding van het coronavirus. Onze bewoners en cliënten zijn vaak bijzonder kwetsbaar en onze medewerkers zijn onmisbaar: continuïteit van zorg is essentieel voor ons.

Wonen met Zorg
Vanaf woensdag 18 maart 16.00 uur  zijn al onze woonzorglocaties niet meer toegankelijk  voor bezoekers.
Wij begrijpen heel goed dat dit een ingrijpende maatregel is voor iedereen: u als bewoners, familie en naasten en onze medewerkers. We zetten alles op alles om mogelijke besmettingen te voorkomen, vooral nu in deze onzekere tijd. Wij willen voorkomen dat wij bewoners moeten isoleren, omdat zij mogelijk in contact zijn geweest met iemand die besmet is gebleken. Het geïsoleerd verzorgen is namelijk enorm belastend voor bewoners en onze medewerkers.

Wij maken, bij deze maatregel, uitzonderingen voor bewoners in de palliatief terminale fase. U kunt in dit geval contact opnemen met het betreffende zorgteam. Zij maken met u afspraken over het bezoek.

  • Onze restaurants zijn gesloten.
  • Vrijwilligers worden niet meer ingezet, activiteiten die zij verzorgen zijn geannuleerd

Deze belastende maatregel geldt voorlopig tot 6 april.

Thuiszorg
Voor onze thuiszorgcliënten geldt: de zorg gaat gewoon door. Onze medewerkers weten goed op welke ziekteverschijnselen ze bij zichzelf en bij u moeten letten en hoe ze eventueel moeten handelen.
Als het echter nodig wordt om medewerkers elders in te zetten of te vervangen, kan het mogelijk zijn dat we stapsgewijs de zorg moeten gaan beperken tot de hoogst noodzakelijke handelingen. We zullen u daar zo snel mogelijk over informeren.

Om besmetting te voorkomen, vragen wij u wel de volgende, algemene,  hygiënemaatregelen op te volgen:
– handen goed en minimaal 20 seconden wassen,
– handen af te drogen met een papieren doekje,
– geen handen schudden of handcontact,
– hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog en
– papieren zakdoekjes eenmalig te gebruiken.

Wanneer uzelf klachten heeft die duiden op besmetting met het coronavirus, verzoeken wij u contact op te nemen met uw huisarts.

Wanneer contact opnemen met huisarts?
Koorts met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)
en  de afgelopen twee weken in een land/regio geweest met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus
of de afgelopen twee weken contact heeft gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.
Neem telefonisch contact op met uw huisarts. Het advies van de huisarts horen wij graag van u terug.

Afhankelijk van het advies van de huisarts kunnen onze medewerkers de juiste maatregelen treffen om de zorg aan u zo goed en veilig mogelijk te continueren.
Heeft u als cliënt of eerste contactpersoon van een cliënt nog vragen, neem dan (telefonisch) contact op met het Thuiszorg Team dat de zorg aan u/uw familielid verleent.

Huizen van de Buurt en Buurtontmoetingsplekken zijn dicht
Ook onze Huizen van de Buurt en BOP’s gaan met de verdergaande beperkingen van het sociale leven mee, weliswaar met pijn in het hart voor onze bezoekers.

Het betekent:
–  De Huizen van de Buurt en BOP’s gaan dicht, voor zover we nu kunnen overzien tot 6 april.
–  Bijeenkomsten worden afgelast. We gaan er nu vanuit dat cursussen worden uitgesteld en wellicht langer door kunnen lopen dan gepland.  Als dat niet kan, zullen we kijken hoe om te gaan met de door inwoners betaalde kosten voor deelname.
–   Onze collega’s werken vanuit huis. We proberen telefonisch contact te houden met onze bezoekers, zodat zij zich niet in de steek gelaten voelen.

In het belang van onze bewoners en medewerkers vragen wij om uw medewerking.

————————————————————

3 maart 2020
Libertas Leiden volgt de ontwikkelingen over het coronavirus op de voet en volgt hierin het advies van de RIVM over de eventueel te nemen maatregelen om de gezondheid van cliënten en medewerkers in acht te nemen. In dit bericht informeren we u over de stand van zaken en wat u zelf kunt doen.

Ondanks dat het virus nu ook in Nederland is, is het op dit moment volgens het RIVM niet nodig om (naast de hygiënemaatregelen) onze zorg- en dienstverlening aan te passen. We willen wel aandacht vragen voor de hygiënemaatregelen:

  • Was de handen regelmatig en goed met water en zeep, zij bijlage
  • Gebruik wegwerp handdoekjes of keukenrol en gooi ze direct weg na gebruik
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes.

Daarnaast heeft Libertas Leiden een aantal aanvullende maatregelen genomen, zoals extra aandacht voor schoonmaak en persoonlijke hygiëne. Op iedere locatie zal een hygiënebox klaarstaan die direct gebruikt kan worden bij een besmetting met het coronavirus.

We zijn extra alert op de signalen die op het virus kunnen duiden. Iedereen kan meehelpen aan het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Ouderen zijn extra kwetsbaar voor het nieuwe coronavirus. Wij willen u daarom vragen om op onderstaande punten alert te zijn, ook bij bezoekers die bij u langskomen. Neem contact op met uw huisarts als u of uw bezoekers:

  • koorts heeft in combinatie met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) en;
  • de afgelopen twee weken in een land/regio bent geweest met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus en;
  • u de afgelopen twee weken contact heeft gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

Wilt u meer weten? Op de website van het RIVM vindt u veelgestelde vragen en de antwoorden. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u ook bellen naar het speciale publieksnummer tel. 0800-1351.

De informatie in dit bericht is op basis van de kennis van maandag 2 maart. We houden de ontwikkelingen continu in de gaten en zullen u indien nodig informeren.