Hoe werken wij in de wijk?

Wij ondersteunen nieuwe en bestaande initiatieven en projecten in de wijk, waardoor burgers elkaar kunnen vinden en helpen. Onze rol kan verschillen per initiatief, bij de een zijn wij de organisator, bij de ander de ondersteuner en bij weer een ander participant.
Wij werken vanuit de zogenaamde ABCD-methode, een wijkaanpak voor sociaaleconomisch zwakkere wijken. De methode brengt sociale relaties tot stand en mobiliseert capaciteiten van bewoners, organisaties en instellingen binnen de lokale gemeenschap.

Het overkoepelende doel van Asset-Based Community Development is het van binnenuit werken aan een in economisch, cultureel en sociaal opzicht leefbare buurt, door sociale relaties tot stand te brengen en onvermoede capaciteiten van bewoners, organisaties en instellingen binnen de lokale gemeenschap te mobiliseren.

Samen sterker in de wijk

Onze visie op buurtzorg en welzijn vind je terug in onderstaande filmpjes.