Hofjes-convenant

In het karakteristieke Hof Meermansburg aan de Oude Vest, ondertekenden wethouder Welzijn Julius Terpstra en bestuurder Benjamin Martens van Stichting Libertas Leiden donderdag 19 januari jl. het hofjes-convenant . Dit convenant kwam tot stand door de verkoop van vier monumentale Leidse hofjes door Libertas Leiden eind 2016.

Libertas heeft toen het Stevenshof, het Sint Janshof, het Brouckhovenshof en het Pieter Gerritz Speckhof verkocht. Vanaf de allereerste huisvesting van zorgbehoevenden van de stad Leiden zijn deze vier hofjes van enorme waarde geweest. De veilige woonplekken waren direct van grote sociale betekenis en maakten verschil voor inwoners.

Eeuwenlang hebben de hofjes hun taak voor vele bewoners volbracht. Met de ondertekening van dit convenant hoopt de gemeente Leiden dat de hofjes dit de komende eeuwen kunnen blijven doen.

In goede onderlinge samenwerking gaan de gemeente en Libertas Leiden op zoek naar de besteding van de verkoopopbrengst. Geheel in de geest van de oprichters van de monumentale hofjes zullen dit bestedingsdoelen zijn die ten goede komen aan de sociale verhuur of een andere maatschappelijke bestemming die zorgt voor het bieden een veilige woonomgeving voor wie niet meer thuis kan wonen.