Fitter, wijzer en meer zelfvertrouwen met de Buurtgym

Wethouder Marleen Damen heeft afgelopen maandag, 9 december,  aan zeven fitnessvrijwilligers het certificaat ‘Sportief Coachen’ uitgereikt. Dat deed ze tijdens de viering van het eenjarig bestaan van Buurtgym Merenwijk. Ruim zestig wijkbewoners maken inmiddels gebruik van de sportfaciliteiten in het sportlokaal van het Huis van de Buurt Op Eigen Wieken.

De fitnessvrijwilligers mogen nu zelfstandig voor een groep staan, geassisteerd door de overige eveneens gecertificeerde vrijwilligers. De trainingen zijn verzorgd door Sportkader van NOC*NSF. De fitnessvrijwilligers zijn geselecteerd uit wijkbewoners en deelnemers aan de Buurtgym die een sportieve en gezonde bijdrage willen leveren in de wijk. De Buurtgym is drie dagen in de week open. Zodra de getrainde fitnessvrijwilligers zelfstandig individuen en groepen gaan begeleiden, onder coördinatie van een betaalde kracht, kan de Buurtgym vaker worden geopend. Dan hoopt initiatiefnemer Lize Soffner de huidige wachtlijst weg te werken en kunnen ook nieuw geïnteresseerde wijkbewoners zich aanmelden.

Buurtgym Merenwijk is een samenwerking van GGD Hollands Midden, Stichting Sportenderwijs, Libertas Leiden, Piëzo, project Door, gemeente Leiden en wijkbewoners. Dankzij het Sportstimuleringsfonds Leiden zijn er extra sportmaterialen aangeschaft.Buurtgym een jaar