Zijn er nog activiteiten in de huizen?

Alle groepsactiviteiten in de huizen zijn afgezegd. Wel worden er verschillende activiteiten opgezet om de eenzaamheid van de bewoners te verminderen. Onze welzijnsmedewerkers organiseren op hun eigen locatie individuele activiteiten, activiteiten op de gang en in de huiskamers.

Zijn er nog activiteiten in de huizen?2020-04-25T07:52:16+02:00

Hoe wordt men geïnformeerd als een naaste besmet is?

Als er een daadwerkelijke besmetting is op één van de huiskamers of afdelingen, worden alle eerste contactpersonen van betreffende huiskamer of afdeling gebeld. Andere bewoners van die locatie informeren we per brief.

Hoe wordt men geïnformeerd als een naaste besmet is?2020-04-25T07:51:49+02:00

Wat wordt bedoeld met een uitzondering voor mensen die stervende zijn?

Er is een uitzondering gemaakt voor bewoners die in de terminale fase zijn. Zij mogen wel bezoek ontvangen, waarbij een beperkt aantal vaste bezoekers aanwezig mogen zijn. Op twee momenten per dag mogen er twee volwassen bezoekers op bezoek komen. Deze bezoekmomenten worden met de dagoudste van het desbetreffende team/huiskamer » Lees meer

Wat wordt bedoeld met een uitzondering voor mensen die stervende zijn?2020-05-27T17:39:16+02:00

Wat doen we met naasten die toch naar binnen willen?

Wij proberen te zorgen voor goede en duidelijke communicatie over de genomen maatregelen. Als familie en naasten zich niet aan het bezoekverbod houden dan zal Libertas Leiden handhaven. Het uitgangspunt blijft om hierover met de mensen in gesprek te blijven. Maar als het nodig is kunnen ook andere maatregelen worden » Lees meer

Wat doen we met naasten die toch naar binnen willen?2020-04-25T07:50:52+02:00

Ik doe de was en/of boodschappen van mijn naaste altijd zelf, hoe gaat dat nu de locatie is gesloten?

Het brengen en halen van persoonlijke spullen zoals bijvoorbeeld de was, boodschappen, bloemen en meubels is niet meer op de voor u bekende manier mogelijk binnen onze locaties. Wij vragen naasten dit in overleg en voorzien van de naam en het adres van de cliënt te brengen of te halen » Lees meer

Ik doe de was en/of boodschappen van mijn naaste altijd zelf, hoe gaat dat nu de locatie is gesloten?2020-04-25T07:50:21+02:00

Mag mijn naaste nog naar buiten?

Om contact met externen uit te sluiten, kunnen de bewoners niet meer naar buiten. Soms is naar buiten gaan wel mogelijk bijvoorbeeld een afgesloten binnentuin of ruimte alleen toegankelijk voor bewoners en medewerkers (afgesloten van de buitenwereld, conform de RIVM richtlijnen). We realiseren ons dat dit een hele uitzonderlijke maatregel » Lees meer

Mag mijn naaste nog naar buiten?2020-04-25T07:50:01+02:00

Kunnen nieuwe cliënten nog steeds terecht bij een woonzorglocatie of in tijdelijke opname?

Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit in onze woonzorglocaties. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe in onze woonzorglocaties terecht. Er wordt altijd per cliënt gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet » Lees meer

Kunnen nieuwe cliënten nog steeds terecht bij een woonzorglocatie of in tijdelijke opname?2020-04-25T07:49:40+02:00

Hoe zorgen we dat cliënten contact kunnen houden met naasten en familie?

Vanuit Libertas Leiden doen we er alles aan om contact, bijvoorbeeld via (beeld)bellen en post mogelijk te maken. Daarnaast kunnen foto’s, filmpje en spraakberichten via een magisch schilderij en illi-tv tonen of laten horen. In onze nieuwsbrieven geven wij hierover uitleg. Ondanks deze mooie initiatieven, merken we dat het niet » Lees meer

Hoe zorgen we dat cliënten contact kunnen houden met naasten en familie?2020-04-25T07:49:12+02:00

Hoe informeren wij u over de genomen maatregelen?

Libertas Leiden volgt nauwkeurig de richtlijnen van het RIVM en neemt alle adviezen en hygiënemaatregelen in acht. Via deze speciale pagina op onze website houden wij u op de hoogte van ons beleid. We houden onze cliënten en naasten op de hoogte via brieven.

Hoe informeren wij u over de genomen maatregelen?2020-04-25T07:48:43+02:00

Wat betekent het dat de deuren van de locaties volledig sluiten?

De hoofdingang en overige toegangsdeuren van het gebouw worden helemaal afgesloten, zodat er geen externen naar binnen kunnen. Alleen de medewerkers worden toegelaten. Leveranciers kunnen hun goederen alleen nog aan de deur afleveren. Hierbij wordt erop gelet dat vluchtroutes (bijvoorbeeld bij brand) bruikbaar en goed toegankelijk blijven.

Wat betekent het dat de deuren van de locaties volledig sluiten?2020-04-25T07:48:20+02:00