Wat wordt bedoeld met een uitzondering voor mensen die stervende zijn?

Er is een uitzondering gemaakt voor bewoners die in de terminale fase zijn. Zij mogen wel bezoek ontvangen, waarbij een beperkt aantal vaste bezoekers aanwezig mogen zijn.
Op twee momenten per dag mogen er twee volwassen bezoekers op bezoek komen. Deze bezoekmomenten worden met de dagoudste van het desbetreffende team/huiskamer afgestemd, zodat de zorgmedewerker de familie kan opvangen en rechtstreeks naar het appartement kan begeleiden. Een bezoeker blijft thuis bij (milde) ziekteverschijnselen passend bij COVID-19 of bij huisgeno(o)t(en) en houdt zich aan de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Het bezoek verblijft uitsluitend in het appartement van de bezochte bewoner en het is niet toegestaan om het appartement zonder begeleiding te verlaten. Bezoekers krijgen een chirurgisch masker aangereikt bij de entree, die men gedurende het gehele bezoek ophoudt en houden 1,5 meter afstand van alle zorgprofessionals en andere aanwezigen.