Wat doen we met naasten die toch naar binnen willen?

Wij proberen te zorgen voor goede en duidelijke communicatie over de genomen maatregelen. Als familie en naasten zich niet aan het bezoekverbod houden dan zal Libertas Leiden handhaven. Het uitgangspunt blijft om hierover met de mensen in gesprek te blijven. Maar als het nodig is kunnen ook andere maatregelen worden genomen zoals het inschakelen van de politie.