Waarom is dit besluit genomen?

Libertas Leiden heeft op basis van de maatregelen van de overheid besloten over te gaan tot sluiting van de gebouwen. In de gebouwen zijn bijeenkomsten voor grotere groepen mensen, mensen die naar binnen en naar buiten moeten, die gebruik maken van het toilet, die activiteiten ondernemen. Bijeenkomsten van grotere groepen is niet toegestaan en het hanteren van de hygiënemaatregelen is hierbij niet goed te realiseren. Het besluit de gebouwen niet open te stellen is in lijn met de maatregelen van de rijksoverheid.