Ik doe de was en/of boodschappen van mijn naaste altijd zelf, hoe gaat dat nu de locatie is gesloten?

Het brengen en halen van persoonlijke spullen zoals bijvoorbeeld de was, boodschappen, bloemen en meubels is niet meer op de voor u bekende manier mogelijk binnen onze locaties. Wij vragen naasten dit in overleg en voorzien van de naam en het adres van de cliënt te brengen of te halen bij de locatie in afstemming met de zorgmedewerkers. Op de locaties Lorentzhof en Rijn en Vliet zijn er dagelijks receptionisten aanwezig die zorgen voor de verspreiding.