Hoe kan ik thuiszorg aanvragen?

De ‘persoonlijke zorg’ en ‘verpleging’ uit de AWBZ heten nu ‘wijkverpleging’. Wijkverpleging wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Een wijkverpleegkundige stelt de indicatie. Zij gaat met u in gesprek om uw persoonlijke situatie te beoordelen en stelt uw indicatie vast. U kunt deze indicatie zelf aanvragen. Dit kan rechtstreeks bij Libertas Leiden via 071 516 81 68. De wijkverpleegkundige stelt een zorgplan op. Er wordt uitgegaan van de kracht van de cliënt: wat kan de cliënt zelf, waarbij heeft hij of zij hulp nodig vanuit het netwerk rondom de cliënt en waarbij is professionele zorg nodig.