De vele gezichten van dementie

Rond Wereld Alzheimer Dag op 21 september, organiseert Alzheimer Nederland een Dementie Boekenweek. Onder het thema ‘De vele gezichten van dementie’ staan er leestafels met boeken en informatiemateriaal over dementie in de Openbare BplusC-bibliotheken van Leiden en Leiderdorp, in de Rijnlandse boekhandel in Oegstgeest en in Zoeterwoude in het Cultuurhuis. Iedereen is van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Hoe meer bekendheid en bewustwording over dementie, hoe beter we mensen met dementie en hun naasten kunnen ondersteunen.

Aandacht voor dementie is nodig. Het aantal mensen dat de ziekte krijgt, loopt de komende jaren hard op. In Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude van 2800 mensen met dementie nu, naar meer dan 5300 in 2040. Het is belangrijk dat hun omgeving weet wat dementie is en hoe je goed met hen omgaat. Zodat mensen met dementie kunnen blijven meedoen, en zij niet buiten de samenleving komen te staan.

Dementie is een ingewikkelde en ingrijpende ziekte, met verschillende uitingsvormen en verschillende manieren waarop de persoon met dementie op de ziekte reageert. Via een Dementie Boekenweek en de activiteiten op Alzheimer Dag wil Alzheimer Nederland deze vele gezichten van dementie aan het brede publiek laten zien.

In Leiden wordt op 21 september ook een permanente Dementheek geopend in de BplusC bibliotheek in de Nieuwstraat. Veel informatie over omgaan met dementie is te vinden op dementie.nl