Corona ‘katalysator’ voor samenwerkende zorgorganisaties

Naast alle negatieve gevolgen die corona voor de zorg heeft gehad, is er ook positieve bijvangst. Zo vinden bestuurders van verschillende zorgorganisaties in de regio dat samenwerken veel vanzelfsprekender is geworden. “Corona is een katalysator”, zegt Tanja Ineke, bestuurder van Libertas Leiden. “We werkten al samen, maar de samenwerking is intensiever en hechter geworden. We vinden elkaar nu nog sneller.”

Een prachtig voorbeeld van die samenwerking is ReBOZ, waarbij vijf regionale zorgorganisaties de handen ineenslaan om ongeplande, acute (nacht)zorg beschikbaar te houden. Deze week tekenden de bestuurders van ActiVite, DSV│Verzorgd Leven, Libertas Leiden, Marente en WIJdezorg de samenwerkingsovereenkomst. “De acute en ongeplande nachtzorg is voor alle zorgorganisaties een dienst die maar moeilijk kostendekkend geleverd kan worden”, vertelt Annemijn van Hemel, vervangend bestuurder van ActiVite. “Door met elkaar samen te werken kunnen we de beschikbare mensen veel efficiënter inzetten, waardoor deze zorg wanneer dat nodig is, tóch geleverd kan worden.”

Samen
Bestuurder Jan de Vries vertelt waarom DSV│Verzorgd Leven participeert: “Doordat we dit gezamenlijk aanpakken, krijgen we schaalgrootte. Daardoor kunnen we blijven sturen op kwaliteit en de onplanbare nachtzorg net zo goed, maar ook betaalbaar organiseren.” Anneke Asberg, bestuurder bij Marente: “Wij willen bijdragen aan efficiënte en kwalitatief goede zorg, óók in de nacht. Gezamenlijk kunnen we dat beter dan ieder apart.” Marja van der Valk, bestuurder bij WIJdezorg onderschrijft dit: “Ik zie ook enorme meerwaarde in samenwerken bij dit soort projecten.”

Snel resultaat
Ondanks –of mede dankzij?- corona werd ReBOZ in korte tijd gerealiseerd. Jan de Vries snapt het wel: “Door corona is er veel intensiever samengewerkt door de zorgorganisaties onderling. Daardoor viel de start van REBOZ op een goede samenwerkingsbodem.” Tanja Ineke is er blij mee: “Het is bijzonder om te zien dat vijf zulke verschillende partijen met elkaar, in zo’n korte tijd, ReBOZ hebben weten te realiseren. ReBOZ is een complexe opdracht en daar waar partijen er elders in het land jaren over doen om dit vorm te geven, is dit ons -zonder inhuur van externen- in een half jaar tijd gelukt. Dat zegt wat over de samenwerkingsbereidheid en slagvaardigheid van onze organisaties.” Annemijn van Hemel: ”De druk was hoog, maar mede daardoor zijn veel hordes snel genomen. Dat in coronatijd de introductie van ReBOZ op 7 januari kon plaatsvinden, is een enorme prestatie geweest en de uitkomst van een goede samenwerking.”

So far, so good
Inmiddels ‘draait’ ReBOZ nu dus bijna drie weken. Wat zijn de ervaringen? Anneke Asberg: “De samenwerking is buitengewoon intensief. Alle neuzen staan dezelfde kant op. Het project ReBOZ is makkelijk bedacht, maar er komt veel bij kijken.” De Vries: “Het is even wennen, zoals dat altijd gaat met nieuwe manieren van samenwerking. Maar je merkt wel dat we elkaar vanaf het begin goed weten te vinden en dat je echt kunt spreken van een samenwerking.” Asberg: “We hebben de afgelopen tijd beter zicht gekregen op de samenwerkingskracht die we blijkbaar hebben, hoezeer we elkaar versterken. Voorwaarde is wel dat je elkaars sterke kanten kent en ook vraagstukken en dilemma’s met elkaar deelt.”

Juiste zorg op de juiste plek
Behalve het kostenplaatje, ziet Annemijn van Hemel ook andere voordelen. “We voorkomen hiermee dat de huisarts of de ambulance onnodig gebeld wordt. Vaak kan aan de acute zorgvraag namelijk ook goed voldaan worden met een verpleegkundige inzet. De cliënt kan dan gewoon thuis geholpen worden en ook thuis blijven. Hiermee dragen we bij aan de opdracht om de juiste zorg op de juiste plek te geven. En vaak is thuis gewoon de juiste plek!” Niet alleen streeft de zorg ernaar de cliënt thuis te helpen wanneer dat kan, de cliënt vindt het zelf vaak ook het meest prettig. Tanja Ineke: “Wanneer je zoals hier de krachten bundelt en processen efficiënter inricht, komt dit ten goede aan de kwaliteit van zorg en aandacht voor de cliënt.”

Efficiënte, betaalbare zorg in de eigen omgeving dus. En blijvende beschikbaarheid, benadrukt Annemijn van Hemel: “De beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg zijn nu op de minder reguliere momenten geborgd. Dat is goed nieuws voor onze cliënten in de wijk en de bewoners van deze regio. Dit type zorg heeft hiermee weer toekomst!“