Convenant Verbindend Leren

Vanmiddag ondertekende onze bestuurder, Tanja Ineke het convenant Verbindend Leren namens Libertas Leiden.

Voor de studenten in dit project is de praktijksituatie de leersituatie. Hun leervragen zijn uitgangspunt voor het leerproces en de theorie is ondersteunend. Ze doen kennis op door middel van een digitaal leerplatform: werkplekleren met leertechnologie. Daarnaast vindt tijdens de studie een twintig weken durende uitwisseling van werkplekken plaats bij Leiden University Medical Center, Gemiva-SVG Groep , Marente  en Libertas Leiden . 

Verbindend Leren is een mooi voorbeeld van hybride leren. Hier zijn geen studenten die lessen bijwonen en een keer stage lopen, maar betrokken verpleegkundigen in opleiding die ervaringen uitwisselen via het leerplatform en die er willen zijn voor de patiënt of cliënt.