Boostervaccinatie voor bewoners

Wij zijn deze week gestart met het zetten van de boostervaccinaties bij onze bewoners. Onze bewoners krijgen de boostervaccinatie op de plek waar zijn wonen. Aan de bewoner of de wettelijk vertegenwoordiger wordt vooraf toestemming gevraagd.
De Gezondheidsraad adviseert een boostervaccinatie voor mensen van 60 jaar en ouder als extra bescherming tegen ziekenhuisopname door het coronavirus. Dat is volgens de Gezondheidsraad nodig, omdat ouderen na de
basis serie van één of twee vaccinaties een minder hoge bescherming hebben tegen het coronavirus dan andere leeftijdsgroepen. Ook neemt de bescherming door de vaccins na verloop van tijd af.

Een boostervaccinatie is bedoeld als oppepper om de bescherming weer op peil te brengen. Dit helpt om de meest kwetsbare mensen in de samenleving nog beter te beschermen. Het verkleint de kans dat mensen ernstig ziek worden van corona.