Beveiligingsincident Carenzorgt.nl

Libertas Leiden is één van de zorgorganisaties die getroffen is door een beveiligingsincident bij Carenzorgt.nl van Nedap. Bescherming van privacy is voor ons en onze cliënten van het grootste belang; we hebben hier voortdurend aandacht voor. We zijn dan ook geschrokken en betreuren het zeer dat dit incident heeft plaatsgevonden. Betreffende cliënten ontvangen een persoonlijk bericht van Libertas Leiden

Op dinsdag 25 oktober werden wij hier door Nedap over geïnformeerd. Nedap heeft meteen maatregelen genomen en het informatielek gedicht. Helaas kon niet worden voorkomen dat ook van onze cliënten informatie is gedownload uit het zorgportaal Carenzorgt. We hebben van dit incident direct melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nedap heeft van het beveiligingsincident aangifte gedaan bij de politie en staat in contact met hen. De politie is direct na de aangifte een onderzoek gestart en heeft een verdachte aangehouden. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de betreffende documenten verspreid zijn. Het politieonderzoek hiernaar is nog niet afgerond.

Over Carenzorgt.nl
Carenzorgt.nl is een digitale omgeving waar mensen en zorginstanties informatie met elkaar uitwisselen. Het systeem wordt gebruikt door bijna een half miljoen mensen en ruim 9.000 zorgaanbieders. Nedap is de leverancier van Carenzorgt.nl.

Meer informatie
Over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, leest u in onze Privacyverklaring.
Op de website van Carenzorgt.nl vindt u antwoorden op vragen over dit incident.
Cliënten en naasten die vragen hebben, kunnen een mail sturen naar privacy@libertasleiden.nl