Aan het werk in het verpleeghuis

Onze collega Daryl Willemstein vertelt in de publicatie ‘Aan het werk in het verpleeghuis’ over zijn ervaringen met de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld.

“In de ouderenzorg leer je de mensen echt kennen, kun je samen iets opbouwen. Dat geeft voldoening.”

Vandaag, dinsdag 30 oktober, overhandigt ActiZ de publicatie ‘Aan het werk in het verpleeghuis’ aan minister Hugo de Jonge en later vanmiddag aan Helma Lodders, de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Onze medewerker Daryl Willemstein, locatie verpleegkundige Het Gebouw, vertelt in deze publicatie wat hij merkt van de ingezette middelen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Merkbare verandering

“Je merkt dat onze organisatie veel meer energie steekt in het werven van nieuwe medewerkers. We leiden steeds meer mensen op. Samen met Randstad heeft Libertas Leiden een verkort traject voor extra gemotiveerde zij-instromers” .

Verschil voor de bewoner

“De bewoner ervaart meer aandacht. Omdat er altijd twee medewerkers per huiskamer zijn, is er meer tijd voor af en toe een een-op-een-gesprekje. ’s Ochtends is er meer ruimte voor zorg op maat. En bij ons op zo’n kleinschalige woonvorm kun je uitslapen, als je dat wilt”.

Kijken naar de toekomst

“In de allereerste plaats: écht voldoende mensen, zodat je een vast team hebt. Ook hoop ik dat we met minder administratieve lasten en meer domotica tot een lagere fysieke en mentale werkdruk komen”.

Publicatie ‘Resultaten uit het verpleeghuis’

De publicatie ‘Aan het werk in het verpleeghuis’ is een vervolg op de publicatie ‘Resultaten uit het verpleeghuis’. In deze in april verschenen publicatie vertelden 45 zorgbestuurders hoe zij de middelen verpleeghuis inzetten, welke afwegingen zij daarbij maakten en wat bewoners en medewerkers daar in de praktijk van merken. Deze is hier te lezen.