7 December Nationale Vrijwilligersdag

Wij zetten ons volop in voor de inwoners van Leiden door zorg te leveren aan huis, door mensen die niet meer thuis kunnen wonen een prettige en veilige woonomgeving te bieden en door buurtbewoners de kans te geven deel te nemen aan de vele activiteiten in onze Huizen van de Buurt.

U bent als vrijwilliger van groot belang voor ons. Samen met u kunnen wij de juiste zorg, aandacht en ondersteuning bieden aan onze cliënten en buurtbewoners. Dat waarderen wij enorm! Wij hopen dat u zich wilt blijven inzetten voor onze cliënten en buurtbewoners!